5
Extra to klub i szko?a ta?ca, dzia?aj?ce ju? od 2006 roku. Ich w?a?cicielk? jest Magdalena Zachariasiewicz. Powsta?y w rezultacie mi?o?ci do ta?ca, kt?ry mo?e by? dla ka?dego form? na wyra?anie odczu?, a tak?e odpowiedzi? na z?o. Extra mo?e zorganizowa? lekcje indywidualne, grupowe, show taneczne, czy te? eventy wraz z konferansjerk?.

Comments

Who Upvoted this Story

Latest Comments